​VITOLAPLUS 300​

Kondenserende unit-oliekedel: Vitolaplus 300

Vitolaplus 300 – den gulvstående kondenserende unit-oliekedel med et attraktivt pris-ydelsesforhold, høj driftsikkerhed og kompakt konstruktion. I ydelsesområdet 19,4 til 29,2 kWh er Vitolaplus 300 specielt ved modernisering den ideelle løsning til udnyttelse af den kondenserende teknik ved olie-fyring.

Til Vitolaplus 300 kan anvendes alle gængse kvalitets-fyringsolier.

Den særlige fordel ved Vitolaplus 300 er totrins-varmeindvindingen med kombinationen af den gennemprøvede biferrale hedeflade og den efterkoblede korrosionsbestandige Inox-Radial-varmeveklser i rustfrit stål. Dette princip sørger for, at forbrænding og kondensation forløber rumligt adskilt fra hinanden.

Uundgåelige rester fra forbrændingen forbliver i det rengøringsvenlige brændkammer, således at forbrændingsgasserne kan kondensere aflejringsfrit i den efterkoblede Inow-Radial-varmeveksler.

Desuden sørger Vitoflame 300 unit-bålbrænderen for en miljøvenlig og effektiv forbrænding. Efter behov er rumluftuafhængig drift muligt, både med koaksialt balanceret aftrækssystem og med parallel ledningsføring.

Hvad ​Vitolaplus 300 kan:

  • Effektiv og drifssikker udnyttelse af kondensationsprincippet til olie
  • Ydelsesområde: 19,4 til 29,2 kWh
  • Normnyttegrad: op til 103 %
  • Miljøvenligforbrænding. Grænseværdierne ligger langt under den tyske miljønorm ”Blauer Engel” og de schweiziske miljøbestemmelser
  • Korrosionsbestandig Inox-Radial-varmeveksler i rustfrit stål, selvrensende
  • Alle gænges lette fyringsolier kan anvendes
  • Lydsvag drift med blåbrænder med den i brændkammeret integrerede lyddæmper
  • Økonomisk røggassystem i kunststof kan anvendes
  • Rumluftuafhængig drift er mulig, både med koaksialt balanceret aftrækssystem og med parallel forbrændingslufttilførsel
  • Kompakte mål for den kondenserende unit-oliekedel og opstilling tæt op mod væggen muliggør let udskiftning ved modernisering

​Gas- & Oliefyrsservice ApS​

Elkærvej 27, Knudby

8831 Løgstrup

Tlf.: 2339 5245 / 5127 2397

E-mail: ankerstjerne@energimail.dk

CVR: 33764103

​Ring på:

2339 5245 / 5127 2397

Send en mail

Elkærvej 27 · 8831 Løgstrup